ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Фізична особа-підприємець «Каракаш Євген Анатолійович» (далі - Виконавець) публікуючи цю Політику конфіденційності (далі - Політика) і зобов'язується захищати і поважати конфіденційність користувачів.

1.2 Залишаючи заявку на сайті Користувач приймає цю Політику і добровільно дає згоду на обробку Виконавцем, в тому числі збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розголошення, реалізацію, передачу) знеособлення, знищення своїх персональних даних (далі - згода на обробку персональних даних) відповідно до Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

1.3 Користувач не має права використовувати Cайт, якщо він не згоден з умовами цієї Політики конфіденційності, або якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати угоди з Виконавцем.

1.4 У випадку, якщо Користувач не погоджується на обробку його персональних даних Виконавцем, він зобов'язаний припинити реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку. Продовження використання Сайту зареєстрованим користувачем після публікації цієї редакції Політики на відповідній сторінці сайту означає надання згоди такого Користувача на обробку його персональних даних Виконавцем.

1.5 Ця Політика є додатком до Договору про надання послуг (далі - Договір) та його невід'ємною частиною.

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРИСТУВАЧА

2.1 Під час реєстрації на Сайті, Виконавець просить користувачів вказати всю необхідну інформацію в обсязі необхідному для надання послуг, описаних в Договорі.

2.2 Виконавець має право збирати наступну інформацію від користувачів: - прізвище, ім'я, по батькові; - місце фактичного проживання; - Адреса електронної пошти; - історію використання Користувачем Сайту (в тому числі історію повідомлень); - інформацію технічного характеру, яка міститься в системі, наприклад, IP-адреси.

2.3 Коли Користувач відвідує Сайт Виконавець збирає деякі дані автоматично, а саме такі дані, як: IP-адреса комп'ютера, що використовуються браузери і версія операційної системи, час і дата доступу Користувача до Сайту. Це полегшує роботу і використання Користувачем Сайту.

2.4 Виконавець не збирає, не використовує і не зберігає інформацію про номери банківських карт VISA / MasterCard користувача, за допомогою яких Користувач здійснює оплату послуг Виконавця.

2.5 Виконавець також на свій розсуд може збирати інформацію, в тому числі документи для перевірки особистості користувачів, попередження, виявлення та запобігання шахрайству та незаконної діяльності.

 

3. ЗБІР І ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

3.1 Зазначена вище інформація обробляється Виконавцем на підставі згоди на обробку персональних даних для наступних цілей:

- надання послуг за умовами Договору;

- виявлення та запобігання шахрайству та інших незаконних дій користувачів з використанням Сайту;

- поліпшення послуг;

- інформування про послуги, новини і рекламні пропозиції по SMS і електронній пошті.

3.2 Виконавець може час від часу надсилати Користувачам рекламні електронні листи на адресу електронної пошти про пропоновані послуги або оголошення, що стосуються сайту і послуг виконавця. Користувач може відмовитися від такої розсилки, натиснувши на відповідне посилання в електронному листі та змінивши налаштування свого профілю.

3.3 Виконавець зберігає персональні дані користувачів стільки, скільки потрібно для розумно необхідних комерційних цілей або виконання своїх юридичних обов'язків.

3.4 Цією Політикою Користувач дає дозвіл на доступ до його персональних даних з боку інших користувачів, виключно, з метою вчинення правочину або на виконання вимог відповідного законодавства.

4. ПЕРЕДАЧА І РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

4.1 Виконавець зобов'язується не розкривати і не передавати третім особам зібрані в рамках надання послуг персональні дані і іншу інформацію, крім випадків, описаних в даній Політиці.

4.2 Виконавець має право розкривати і передавати третім особам персональні дані, у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно, якщо

: - такі дії є обов'язковими відповідно до чинного законодавства України;

- існують достатні підстави стверджувати, що розкриття такої інформації необхідно для дотримання чинного законодавства України.

4.3 Порядок доступу до персональних даних визначається Законом України «Про захист персональних даних».

5. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЦЯ

5.1 Виконавець вживає всіх необхідних заходів для забезпечення захисту персональних даних користувачів на всіх етапах їх обробки від несанкціонованого доступу, внесення змін, розкриття і знищення.

5.2 Виконавець несе відповідальність за всі дії або бездіяльність щодо персональних даних користувачів в рамках чинного законодавства.

5.3 Виконавець не несе відповідальності за будь-які дії користувачів і третіх осіб незалежно від того, отримані ці дані через Сайт або іншим способом.

6. Інші положення

6.1 Під час реєстрації Користувач підтверджує, що буде вказувати достовірну, точну інформацію і оновлювати її в міру потреби.

6.2 Якщо Користувач надає інформацію, яка є помилковою або неточною, або Виконавець підозрює, що така інформація є помилковою або неточною, Виконавець має право призупинити надання послуг Користувачеві або припинити доступ до Сайту.

6.3 У разі виявлення інформації, яка не відповідає дійсності, така інформація підлягає зміні або знищенню. Інформація про особу може бути змінена також за мотивованим зверненням користувача. Таке звернення розглядається Виконавцем протягом 10 днів з моменту його отримання. Після закінчення терміну зберігання персональних даних, зазначених у пункті 3 цієї Політики, персональні дані користувача підлягають знищенню.

7. УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1 Ця Політика може бути змінена або оновлена ​​Виконавцем в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення користувачів.

7.2 Виконавець закликає користувачів час від часу переглядати умови даної політики.

7.3 Продовження використання Сайту зареєстрованим користувачем після публікації цієї редакції Договору на відповідній сторінці сайту означає згоду такого користувача на зміну Виконавця в зобов'язанні з надання послуг (ст. 520 ЦК України) і свідчить про акцепт цього Договору в поточній редакції.